Razvojni program Občine Tolmin za obdobje 2021 - 2030

V nadaljevanju si lahko ogledate rezultate ankete.

Ob izteku trenutno veljavnega občinskega razvojnega programa je Občina Tolmin skupaj s Posoškim razvojnim centrom (PRC) letos pristopila k pripravi novega ključnega razvojnega dokumenta. Ta bo začrtal smernice in postavil prioritete za prihodnje 10-letno obdobje, zato ga želimo v čim večji meri soustvariti z občani. 

Junija 2021 smo pripravili spletno anketo, s katero smo pridobili mnenje javnosti o uresničevanju usmeritev iz predhodnega razvojnega programa, na drugi strani pa smo zbirali informacije, kako občani vidijo lokalno okolje sedaj in kakšen naj bo nastajajoči razvojni program, da bo odražal lokalne potrebe v naslednjem desetletju. 

Rezultati ankete

1KA

spletna anketa

1
RESPONDENTOV

Demografski podatki anketirancev

Foto: Jošt Gantar

Vir: Arhiv Turizem Dolina Soče

Kakovost, urejenost, dostopnost infrastrukture in storitev

Foto: Jošt Gantar

Vir: Arhiv Turizem Dolina Soče

Festivali in območje Sotočja

Foto: Jošt Gantar

Vir: Arhiv Turizem Dolina Soče

Pri nas doma...

Foto: Paolo Petrignani

Vir: Arhiv Turizem Dolina Soče

Kakovost življenja v občini Tolmin

Foto: David Štulc Zornik

Vir: Arhiv Turizem Dolina Soče

V 10-ih letih...

Foto: Paolo Petrignani

Vir: Arhiv Turizem Dolina Soče

Kako pa bi z eno besedo opisali občino Tolmin leta 2030?

Foto: Leonardo Olmi

Vir: Arhiv Turizem Dolina Soče

Vabimo vas, da nam pošljete videoposnetek, kako z eno besedo opišete tolminsko občino leta 2030 in sodelujete pri pripravi videoposnetka Tolmin 2030. 

Posnetek nam lahko posredujete na tolmin2030@tolmin.si do 31. oktobra 2021. 

Občina Tolmin, 2021